Czy bank oddał Ci już pieniądze należne Ci pieniądze od wcześniejszej spłaty kredytu? - Zalajkowane.pl
Nowe!

Czy bank oddał Ci już pieniądze należne Ci pieniądze od wcześniejszej spłaty kredytu?

Być może już słyszałeś o tym, że banki nie chcą zwracać prowizji od wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego. Często najlepszy rozwiązaniem jest założenie sprawy sądowej i uzyskanie klauzuli aby odzyskać należne nam pieniądze. Mimo, że Urząd Ochrony Konsumenta oraz rzecznik Finansowy wyraźnie wskazuje na to że konsumentowi należy się zwrot, banki nie chcą odpuścić i odmawiają konsumentom zwrotu należnych im prowizji. Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zwrotu prowizji od spłaconych wcześniej kredytów konsumenckich.

Co rozumiemy przez kredyt konsumencki?
Zgodnie z Art. 3. Ustawy kredyt możemy uznać za konsumencki jeżeli spełnia następujące kryteria:
1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.
1a. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.
2.Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
5) umowę o kredyt odnawialny.

Jak szybko zweryfikować czy należy mi się zwrot?
1. Ustal czy kredyt jest kredytem konsumenckim i nie był zaciągany w ramach działalności gospodarczej czyli czy nie był kredytem firmowym.
2. Ustal datę zaciągnięcia kredytu. Kredyt powinien być zaciągnięty nie wcześniej niż 18 grudnia 2011 roku. Bo wtedy weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim.
3. Ustal czy była pobrana prowizja od udzielenia kredytu.
4. Zweryfikuj czy kredyt był spłacony przed czasem. Im krótszy okres minął od chwili uruchomienia kredytu do całkowitego jego spłaty tym większy zwrot Ci się należy.

zwrot prowizji za nadpłacony kredyt

fot. finatio.pl

Na jakiej podstawie należy mi się zwrot prowizji od banku?
Podstawą żądania zwrotu od banku po całkowitej spłacie kredytu jest ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 18 grudnia 2011 roku art. 49 który stanowi pkt 1: Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Jakie dokumenty powinien posiadać konsument aby domagać się zwrotu zapłaconej prowizji?
1. Podstawą jest posiadanie umowy kredytowej która jest potwierdzeniem zawarcia umowy.
2. Zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu – zaświadczenie takie powinien przekazać nam bank po całkowitej spłacie kredytu. Można także zwrócić się do banku.

Jak się można skontaktować z kancelarią która specjalizuje się w dochodzeniu od banku zwrotu nadpłaconej prowizji?
Najlepiej skontaktować się przez stronę www.zwrotyprowizji.pl

Wpis powstał przy współpracy z serwisem finatio.pl

Skomentuj