Szwedzki miliarder zapłaci 5 mln dolarów temu, kto wymyśli najlepszy projekt zarządzania światem - Zalajkowane.pl
Nowe!

Szwedzki miliarder zapłaci 5 mln dolarów temu, kto wymyśli najlepszy projekt zarządzania światem

Fundacja Globalne Wyzwania, założona przez szwedzkiego miliardera László Szombatfalvy, rozpoczęła międzynarodowy projekt, mający na celu znalezienie najlepszego systemu światowego zarządzania. Szombatfalvy, w piśmie opublikowanym na stronie internetowej Fundacji wyjaśnia:

„Największe zagrożenia, przed którymi dzisiaj stoimy, wykraczają poza granice każdego kraju. W związku z tym, że relacje stale się pogłębiają i rosną wzajemne zależności, należy wspólnie się tym zająć. […] Nasz obecny system międzynarodowy – patrząc szerzej niż na Organizację Narodów Zjednoczonych – został stworzony w innej epoce, po zakończeniu drugiej wojny światowej. Nie jest on dostosowany do dzisiejszych potrzeb, i nie pozwala radzić sobie z zagrożeniami XXI wieku, które mają wpływ na ludzi na całym świecie. Pilnie potrzebujemy świeżego, nowego myślenia, przynoszącego rozwiązania na skalę i wagę dzisiejszych globalnych wyzwań, które przerosły możliwości obecnego systemu.”

Nagroda Nowy Kształt Globalnej Współpracy 2017,  wzywa osoby, grupy osób, uniwersytety, firmy lub stowarzyszenia z całego świata do przedstawienia propozycji alternatywnego modelu zarządzania światem – zarówno poprzez zmianę obecnego systemu ONZ, jak i przez propozycję zupełnie nowej formy rządzania. Nowy model powinien być w stanie skutecznie rozwiązać niektóre z najbardziej palących problemów globalnych (takich jak zmiany klimatu, wzrost liczby ludności, skrajne ubóstwo) poprzez umożliwienie narodom, podejmowania wspólnych, wiążących decyzji długoterminowych, które biorą pod uwagę interesy wszystkich potrzebujących, a także przyszłych pokoleń.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2017 roku.  Następnie grono ekspertów akademickich i cenionych globalnych specjalistów oceni każdy projekt według wcześniej określonych kryteriów, które obejmują podstawowe wartości, zdolności podejmowania decyzji, zasoby i finansowanie, odpowiedzialność i przejrzystość. Łącznie 5 milionów $ będzie rozdzielone pomiędzy autorów zakwalifikowanych zgłoszeń. Fundacja zobowiązała się także do wspierania zwycięskiego pomysłu, aż do jego realizacji.

foudnerLászló Szombatfalvy urodził się w 1927 roku w Budapeszcie. W wieku  29 lat uciekł z Węgier i przybył do Szwecji jako uchodźca. Zaczynając od zera i pracując dorywczo, stopniowo zainteresował się giełdą i wkrótce rozwinął swój własny model analizy ryzyka i wyceny akcji. Stał się ekspertem od inwestowania (30% zwrotu rocznie przez 46 lat), a w końcu zainteresował się oceną ryzyka stojącego obecnie przed ludzkością. W 2012 roku powołał Fundację Globalnych Wyzwań, aby „motywować do pracy nad głębszym zrozumieniem najpilniejszych globalnych zagrożeń dla ludzkości oraz szukać nowych sposobów ich zwalczania”.

zdjęcie: Tushar Dayal oraz Fundacja Globalnych Wyzwań

źródło: bigthink.com

Skomentuj