Elysia Chlorotica — jedyne zwierzę z fotosyntezą
Nowe!

Elysia Chlorotica — jedyne zwierzę z fotosyntezą

Wschodnia Elysia Szmaragdowa (Elysia Chlorotica) — unikatowy gatunek morskich brzuchonogów, który w procesie ewolucji stał się jedynym zwierzęciem, które korzysta z fotosyntezy.

Elysia chlorotica albo Wschodnia elysia szmaragdowa

Elysia chlorotica albo Wschodnia elysia szmaragdowa
Elysia Chlorotica zamieszkuje obszar wzdłuż wybrzeża atlantyckiego w Kanadzie. Młodzi reprezentanci nie mają w sobie nic nietypowego, posiadają brązowawą skórę z czerwonymi plamkami. W miarę dorastania Elysia zaczyna odżywiać się glonami Vaucheria litorea, przekłuwając ich komórki swoją tarką-radulą i wysysając całą zawartość. Znajdujące się w środku komórki chloroplasty odfiltrowują się i asymilują z komórkami mięczaka.

Glon Vaucheria litorea

Glon Vaucheria Litorea
Chloroplasty są komponentami komórek roślin, przy ich udziale odbywa się proces fotosyntezy, czyli przekształcenie energii słonecznej w energię wiązania. Chloroplasty mieszczą w sobie pigment fotosyntetyczny – chlorofil, który nadaje roślinom zieloną barwę.

Elysia chlorotica

Elysia chlorotica
Stopniowo pochłaniając coraz więcej chloroplastów, mięczak zmienia swoją barwę z brązowego na zielony. Po przyswojeniu wystarczającej ilości chloroplastu, zwierzę przechodzi na odżywianie energią słoneczną i zyskuje glukozę, w trakcie fotosyntezy. Ta umiejętność daje Wschodniej Elysii Szmaragdowej możliwość przeżycia okresów, podczas których glony Vaucheria litorea są niedostępne. Interesujące jest to, że nawet, jeśli mięczak na dłuższy czas zostanie w cieniu, w głębi i wszystkie zaoszczędzone chloroplasty umrą, Wschodnia Elysia Szmaragdowa potrafi znów zacząć żywić się glonami i uzbierać chloroplast potrzebne do fotosyntezy. W tym momencie Vaucheria Litorea jest jedynym znanym nauce zwierzęciem, zdolnym do wykonywania procesu fotosyntezy.

Ciekawostka:
Unikatowy mięczak ma dosyć nietypowe zakończenie swojego życia. W ciągu całego cyklu życiowego w organizmie Wschodniej Elysii Szmaragdowej obecny jest śmiertelny wirus, który uruchamia się od razu po złożeniu jaj przez mięczaka — po 10 miesiącach od urodzenia, i zmusza dorosłe osobniki do synchronicznego zgonu. Ów fenomen jest znany, jako phenoptosis — zaprogramowana śmierć u żywych istot w celu oczyszczenia populacji od starzejących się reprezentantów.

Skomentuj