Ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto je kupić? - Zalajkowane.pl
Nowe!

Ubezpieczenie NNW samochodu – czy warto je kupić?

Posiadacz pojazdu musi obowiązkowo zawrzeć umowę komunikacyjnego ubezpieczenia OC, ale może również zdecydować się na polisy dobrowolne. Dzięki nim, w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną, uzyska dodatkowe pieniądze, np. na leczenie. Do polis fakultatywnych zaliczamy m.in. autocasco, assistance i NNW. Co daje ostatnia z wymienionych propozycji ochrony? Czy warto wykupić NNW komunikacyjne?

ubezpieczenie nnw

fot. avivaCzym jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

NNW to skrót od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć taka polisa może kojarzyć się głównie z ubezpieczeniem komunikacyjnym, to w praktyce dostępnych jest wiele jej rodzajów. Może to być np. NNW szkolne czy w życiu prywatnym. Główna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że świadczenie jest wypłacane przez ubezpieczyciela w wyniku zdarzeń, do których doszło w różnych okolicznościach. W przypadku komunikacyjnego NNW, należy się najczęściej wówczas, gdy miał miejsce wypadek związany z ruchem pojazdu i którego konsekwencją był trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wybierając taką ochronę, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. To od niej będzie wyliczane ewentualne odszkodowanie w zależności od tego, jaki uszczerbek na zdrowiu poniósł poszkodowany. Suma ta jednocześnie stanowi maksymalną wysokość odszkodowania, która może zostać wypłacona w przypadku śmierci ubezpieczonego, stanowiącej efekt wypadku.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Warto mieć świadomość, kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie w ramach NNW. Szczegółów dotyczących tej kwestii możemy się dowiedzieć z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Przede wszystkim pamiętajmy, że zdarzeniem, z którego wynika trwały uszczerbek na zdrowiu, nie musi być stłuczka dwóch lub większej liczby aut. NNW obejmuje zdarzenia, do których doszło w czasie:

  • wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
  • zatrzymania, garażowania lub postoju,

Tak więc w praktyce środki z NNW możemy uzyskać w razie wypadku w różnych okolicznościach. Co istotne, jeśli kierowca ma wykupioną taką ochronę, to jednorazowe odszkodowanie należeć się może nie tylko jemu, ale również jego pasażerom. Warto wspomnieć, że niektórzy ubezpieczyciele oferują warianty rozszerzone NNW, które obejmują także zdarzenia w życiu prywatnym.


Jak działa NNW? Jak ustalana jest kwota odszkodowania? Otóż brana jest pod uwagę opinia lekarska co do procentowego uszczerbku na zdrowiu, a także tabela uszczerbków, która znajduje się we wspomnianym OWU. Następnie kwota do wypłaty obliczana jest jako określony procent sumy ubezpieczenia. Np. jeśli owa suma wynosi 50 tys. zł, a uszczerbek na zdrowiu 2 proc., to wtedy poszkodowany otrzyma 1000 zł odszkodowania. Czy zatem warto kupić ubezpieczenie NNW samochodu? Zdecydowanie tak – taka ochrona może się przydać prawie każdemu.

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW?

Jeśli jesteśmy poszkodowani w wypadku drogowym, to możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. To jednak nie zamyka nam drogi do skorzystania również ze świadczenia wypłaconego z NNW, o ile oczywiście odnieśliśmy trwały uszczerbek na zdrowiu. Możemy otrzymać środki z obu polis.

Co więcej, mamy opcję zawarcia wielu umów ubezpieczenia NNW i gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, możemy się ubiegać o wypłatę środków z każdego z nich.

Czy zatem warto mieć NNW kierowcy i pasażerów? Zdecydowanie tak. Dzięki takiej ochronie możemy sobie łatwiej poradzić z finansowymi konsekwencjami wypadku, a dokładniej – trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warto sprawdzić ubezpieczenie NNW dla kierowcy w Aviva. Obejmuje ono m.in. wypłatę jednorazowego odszkodowania dla kierowcy lub pasażerów w wysokości do 50 tys. zł na osobę. Z polisy może być również pokryty koszt przeprowadzenia koniecznej operacji plastycznej – do 1000 euro. Ubezpieczenie NNW w Avivie ma także wariant rozszerzony, który obejmuje tylko Ubezpieczającego i zapewnia mu 25 tys. zł odszkodowania w wyniku zdarzeń tzw. prywatnych, nie związanych z ruchem pojazdu – może to więc dotyczyć np. poślizgnięcia się przed domem i złamania ręki.

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW to ochrona, która stanowi dodatek do komunikacyjnego OC. NNW nie zwiększa znacznie wysokości składki, natomiast może stanowić wsparcie finansowe w sytuacji, kiedy pieniądze będą nam szczególnie potrzebne na leczenie lub rehabilitację – w razie wypadku, którego konsekwencją jest trwały uszczerbek na zdrowiu.

Wpis powstał przy współpracy z marką AVIVA

Skomentuj