Psychopaci biorą to czego pragną. Czy są z tego powodu szczęśliwi? - Zalajkowane.pl
Nowe!

Psychopaci biorą to czego pragną. Czy są z tego powodu szczęśliwi?

sad_and_happy_3-1Uważa się, psychopaci biorą to czego chcą, bez skrupułów. Poza tym, skutecznie manipulują ludźmi dzięki swojemu powierzchownemu urokowi oraz patologicznemu pragnieniu, aby dostać to, czego pragną. Brak im empatii i są bezduszni wobec innych, dlatego nigdy nie odczuwają winy, która normalnie zmniejszyłaby ich poczucie szczęścia. Wydawałoby się, że psychopaci powinni być szczęśliwi, ponieważ koncentrują się przede wszystkim na własnych potrzebach i pragnieniach.

Z drugiej strony, psychopaci mogą być niezadowoleni z powodu swoich relacji interpersonalnych. Bliskie relacje i przyjaźnie są niezbędne do tego, aby odczuwać szczęście. Generalnie, trudno jest znaleźć osoby, które nie mają dobrych relacji z innymi. Wiadomo też, że to jakość, a nie ilość relacji przyczynia się do dobrego samopoczucia. Natomiast relacje interpersonalne psychopatów wydają się być płytkie i złej jakości. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że psychopaci często wykazują gniew , wrogość, impulsywność oraz niską inteligencję emocjonalną.

Czy wobec powyższego można powiedzieć, że psychopaci są szczęśliwi albo nieszczęśliwi?

brown_paper_bag_with_happy_smiley_over_head

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Ashley Love wykonała badania mające na celu ocenę dobrego samopoczucia (szczęścia, zadowolenia z życia i pozytywnych emocji) oraz złego samopoczucia (depresja i negatywne emocje) u ponad 400 studentów. Miała również ocenić poziom ich psychopatii.

Okazało się, że im wyższy był poziom psychopatii u badanych studentów, tym niżej spadał poziom dobrego samopoczucia, a wzrastał poziom złego samopoczucia. Psychopaci nie są ogólnie szczęśliwymi ludźmi.

Ashley nie pozostała przy tym stwierdzeniu i zaczęła drążyć co przyczyniło się do nieszczęścia psychopatów?

W drugiej publikacji, mierzyła jakość bliskich związków u studentów. Okazało się, że studenci z wysokim poziomem psychopatii skarżyli się na gorsze relacje z rówieśnikami. W przypadku i mężczyzn, i kobiet, wyższe poziomy psychopatii wiązały się z mniejszym zaangażowaniem i zaufaniem, przy jednoczesnej słabej jakości relacji przyjacielskich. Odnotowano również niższy poziom pożycia i satysfakcji ze związków.

Wyniki  badań sugerują, że osoby obojga płci, z wysokim poziomem psychopatycznych skłonności, są generalnie niezadowolone. Na przykład wykazują niski poziom pozytywnych emocji i zadowolenia z życia oraz wysoki poziom negatywnych emocji i skłonność do depresji. Poza tym, ich nieszczęśliwe życie można częściowo tłumaczyć niską jakością ich intymnych związków.

Post jest oparty na dwóch publikacjach:
1. Love, A. B., & Holder, Mark D. (2016). Can romantic relationship quality mediate the relation between psychopathy and subjective well-being? Journal of Happiness Studies, 17, 2407-2429.
2. Love, A. B., & Holder, M. D. (2014). Psychopathy and Well-Being. Personality and Individual Differences, 66, 112-117.

źródło: psychologytoday.com

Skomentuj