Jakie uprawnienia ma inspekcja transportu drogowego i jak przygotować się do kontroli? - Zalajkowane.pl
Nowe!

Jakie uprawnienia ma inspekcja transportu drogowego i jak przygotować się do kontroli?

Inspekcja Transportu Drogowego (w skrócie ITD) jest organem państwowym, którego najważniejszym zadaniem jest kontrolowanie tego, czy przepisy są przestrzegane. Tym samym ITD ma zapobiegać niepożądanym zjawiskom, związanym z przewozem drogowym, transportem zwierząt oraz przestrzeganiem przepisów prawa drogowego.

Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego

Kiedyś ITD było kojarzone przede wszystkim z kontrolą tirów i samochodów ciężarowych, jednak obecnie uprawnienia tego organu państwowego są znacznie większe. ITD została powołana w 2001 roku w celu zapobiegania zjawiskom patologicznym w transporcie drogowym, a także nieuczciwej konkurencji i dewastacji dróg. Warto zaznaczyć, że obecnie obowiązki ITD są znacznie szersze niż kiedyś, ponieważ dotyczą prowadzących wszystkie pojazdy. Uprawnienia inspektorów zostały rozszerzone w 2011 roku. Inspekcja może więc skontrolować kierowcę samochodu osobowego w zakresie stanu technicznego pojazdu, niezbędnego wyposażenia i innych kwestii.

Do najważniejszych uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego można zakwalifikować:

  • kontrolę obowiązków przewozu drogowego i przestrzegania przepisów przez kierowców;
  • sprawdzanie, czy prowadzący pojazdy przestrzegają przepisów dotyczących czasu pracy, przewozu towarów i warunków transportu zwierząt;
  • kontrolę prowadzących taksówki w zakresie czasu pracy, przewozu osób, stawek taryfowych, cenników;
  • kontrolę rodzaju używanego paliwa w danym pojeździe.

Dodatkowo ITD zajmuje się także postępowaniami administracyjnymi w zakresie licencji wspólnotowych oraz transportu międzynarodowego. Ten organ państwowy może również wystawiać mandaty karne, a inspektorzy mogą skontrolować każdego kierowcę. Dodatkowo ITD może także zatrzymać prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Dobrze pamiętać o tym, że inspektorzy mogą również zatrzymać prowadzącego pojazd, który jest podejrzewany o jazdę pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. ITD może wystawić mandat karny między innymi za przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa, naruszenie przepisów, a także posługiwanie się niewłaściwym dowodem tożsamości lub nieodpowiednim prawem jazdy.

Jak przygotować się do kontroli ze strony ITD?

W przypadku firm (transportowych, usługowych, przewozowych), ITD informuje o kontroli z wyprzedzeniem, wynoszącym od 7 do 30 dni. W zawiadomieniu znajdują się dane na temat paragrafu aktu prawnego, a także zakresu przeprowadzonych czynności kontrolnych. Dodatkowo w zawiadomieniu pojawiają się informacje dotyczące listy niezbędnych dokumentów, a więc tych, które powinna przygotować firma. Posiadając te wszystkie niezbędne informacje, można swobodnie przygotować się do kontroli. Bardzo duże znaczenie ma zachowanie spokoju w czasie kontroli, a także posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów. Niestety inspektorzy mają prawo nałożyć karę finansową na firmę, w wysokości aż do 30 tysięcy złotych, a także karę do 3 lat pozbawienia wolności. Czasami kontrola ITD jest połączona z kontrolą ze strony PIP. W takich wypadkach szczególne znaczenie ma kwestia umów z pracownikami, czas dobowy ich pracy oraz przestrzeganie prawa pracy. Kontroli podlegają także takie kwestie jak masa samochodu, nacisk, zasady higieny i bezpieczeństwa pracy, wymiary pojazdu. Dobrze pamiętać o tym, że inspektor ITD musi zostać wpuszczony na teren firmy, a dodatkowo nie wolno mu przeszkadzać w czasie kontroli.

Artykuł powstał we współpracy z https://prilo.com – giełdą do transportu aut

Skomentuj